Emerson Ekonomibyrå

Emerson Ekonomibyrå AB

Regeringen avslagit ändringsförslag av utdelningsreglerna (sk 3:12 reglerna)

5 september 2017

Regeringen presenterade den 26 augusti, att förslagen till förändringar av 3:12-reglerna (utdelningsreglerna) samt skiktgränserna avslås.

Detta betyder att nuvarande regler kvarstår tillsvidare.

Läs gärna mer här http://www.regeringen.se/artiklar/2017/08/forandringar-avseende-tre-remitterade-skatteforslag/