Emerson Ekonomibyrå

Emerson Ekonomibyrå AB

Om Emerson Ekonomibyrå AB

Emerson Ekonomibyrå AB drivs av Cathrine Erngård som är Auktoriserad Redovisningskonsult och Ledamot i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Läs mer på SRF www.srfkonsult.se.

Varför namnet Emerson Ekonomibyrå AB?

Ralph Waldo Emerson levde på 1800-talet och var författare & filosof.

Enligt hans åsikt var den högsta auktoriteten FÖRNUFTET. Han hade en förnuftsåskådning som bestod av förstånd, känsla och samvete. Vi gillar förnuft!

På Emerson Ekonomibyrå med redovisning som grundpelare brinner vi också för ekonomisk kompetens. Vi utbildar & coachar för att öka andras ekonomiska kompetens med ekonomiska nycklar, som ger en medveten ekonomisk framtid!