Emerson Ekonomibyrå

Emerson Ekonomibyrå AB

Inför bokslut

15 januari 2021

Årsskiftet är för de flesta tiden att summera det gångna året, för Aktiebolag kan det vara någon annan tid på året. I samband med årsskiftet är det dags att göra bokslut. Bok­slutet är nödvändigt av flera orsaker;

Underlag till bokslutet

  1. I samband med bokslutsdagen ska inventering av lagertillgångar ske. Sammanställ ert eventuella lager och lämna sammanställningen till oss på Emerson (via mail eller post). Finns inget lager, så behövs ingen lagerinventering.
  2. Företag med bokslutsmetoden (då bokföring sker vid betalning) ska lämna in alla fakturor och av­räkningar på leverantörsskulder och kundford­ringar. Oavsett om de är obetalda & betalda.
  3. Beställ gärna ett sk Engagemangsbesked från företagets bank/banker och se till att det postas direkt till Emerson.
  4. Eventuella kontrolluppgifter och bankbesked ska också samlas ihop och lämnas till oss på Emerson.

Förtryckt deklarationsblankett


Den förtryckta deklarationsblanketten kommer att skickas ut i mar-apr för fysisk person, för bolag lämnas deklarationen in vid olika tidpunkter be­roende på räkenskapsår. För att vi skall hinna med bokslutsarbetet bör materialet lämnas in så snart som möjligt efter årsskiftet.

Årsmoms

För de som har Årsmoms deklareras momsen på en särskild blankett den 12 maj (alternativt den 26 jun vid anstånd), är det helgdagar så gäller nästkommande vardag. Om man bedriver handel med andra EU-länder (där det räcker med en affär) och har Årsmoms måste momsen lämnas redan den 26 feb.

Kontrolluppgifter


I och med införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå behöver inga kontrolluppgifter lämnas längre. Dock ska kontrolluppgift lämnas på utbetalningar som inte redovisats på individnivå senast den 31 jan, det kan tex vara om man i nä­ringsverksamheten har räntor till privatperson som är redovisade som inkomst eller utgift samt vid utdelning från aktiebolag.

Fyllnadsinbetalning

En restskatt överstigande 30 000 kr är lämpligt att fyllnadsbetala före den 12 feb för att slippa ränta på beloppet.

Preliminär F-skatt

Det kan vara aktuellt att ändra den preliminärskatt som det kommit beslut om för påbörjat år. Den grundar sig på förrförra årets slutskatt, så den kan vara alldeles för låg eller hög. Kontakta oss på Emerson om du vill ha hjälp med ändring av F-skatt.